Vyhledat
  • LaFresca

Společně pomáháme hospicu

Již před dvěma týdny jsme spustili na kavárně NoStress veřejnou sbírku, ve které společně (základ je od NoStress a jejich zaměstnanců) chceme přispět na provoz Hospicu Sv. Jiří. Přidejte se prosím také. Peníze totiž opravdu pomáhají.


Družka Vítka zatelefonovala na doporučení lékaře v nemocnici do mobilního hospice, vlastně nevěděla, co od nás může chtít, jen věděla, že chce mít svého druha doma a ne v nemocnici. Vítkovi bylo 45 let, s onkologickou diagnózou se léčil již delší čas, pobíral invalidní důchod III. stupně, nyní byla léčba ukončena.

Pan Vítek se svou družkou Klárou žil 22 let, měli spolu dvě děti ve věku 15 a 6 let. Partnerům byla vysvětlena služba hospice a po posouzení zdravotního stavu lékařem hospice, byl pan Vítek přijat do péče mobilní hospicové péče poskytované Hospicem Sv. Jiří.

Protože finanční situace v rodině nebyla dobrá, zajistila sociální pracovnice podání žádosti o příspěvek na péči a potraviny a hygienu z potravinové banky.

Probíhali pravidelné návštěvy ze strany zdravotnického týmu a na přání pana Vítka přišel rodinu navštívit duchovní, před kterým byla otevřena otázka sňatku. Pan Vítek by si přál sňatek se svou dlouholetou přítelkyní. Sociální pracovnice následující den doprovodila družku Kláru na matriku, aby se dozvěděla, jak má postupovat, pokud budou chtít uzavřít církevní sňatek.

Hospicový tým zařídil fotografku, kadeřnici, svatební dort, občerstvení, prstýnky a oblečení na svatební den. Svatba se konala v den narozenin pana Vítka. Za svědka paní Kláry šla sociální pracovnice a za svědka panu Vítkovi zdravotní sestra hospice. Pan Vítek byl na svatební hostinu vybaven léky a radami zdravotníků, kteří věděli, že v případě potřeby vyjedou k mamince Vítka, kde svatba pokračovala.

Po svatbě se zdravotní stav pana Vítka zhoršil, více chtěl mít klid, méně jedl, někdy byl dezorientovaný, hodně spal. Družka i širší rodina byla seznámena, že úmrtí se blíží. Během péče byly rodině zapůjčeny zdravotnické a kompenzační pomůcky, které jim péči o pana Vítka usnadnili.

Pan Vítek zemřel doma, týden po svatbě. V péči hospice byl pan Vítek jeden měsíc. Při úmrtí byla přítomna zdravotní sestra hospice, která s respektem ke zvyklostem rodiny pomáhala pána připravit na poslední cestu. Rozloučit se přišla široká rodina.

Sociální pracovnice zůstala s rodinou v kontaktu i po úmrtí, pravidelně navštěvuje družku Kláru a její děti. Při každé návštěvě byla předána hygienická a potravinová pomoc, dále sociální pracovnice pomáhala řešit věci související s dědictvím.

Kromě smutku a strachu z budoucnosti je na sebe paní Klára pyšná, protože se dokázala postarat o svého manžela až do konce, zvládla mu podávat léky, udělat vše proto, aby měl pohodlí.
5 zobrazení

HM Gastro Group, s.r.o.

budova ČSOB Praha 5
marketing@cantina-lafresca.cz

Sledujte nás aktuálně...

  • Instagram - Bílý kruh

© 2019 HM GASTRO GROUP